Utworzono: 21 grudnia 2017

21 grudnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt nr POPW.02.01.00-20-0003/17 ,,Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”.

więcej

Utworzono: 21 grudnia 2017

20 grudnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę z CBR 74 Sp. z o.o. Sp.k. na realizację Pływających Parków Rozrywki - innowacyjnej usługi sieciowej na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.2 programu Polska Wschodnia "Tworzenie sieciowych produktów prez MŚP". Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 65 mln zł, a dofinansowanie PARP to blisko 45,5 mln zł.

więcej

Utworzono: 19 grudnia 2017

Po raz kolejny Rzeszów otrzymuje wsparcie z programu Polska Wschodnia. 19 grudnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z Gminą Miasto Rzeszów 2 umowy o dofinansowanie na rozwój transportu i infrastruktury drogowej. Łącznie obie inwestycje są warte 275,5 mln zł, a dotacja PARP to ponad 203 mln zł.

więcej

Utworzono: 19 grudnia 2017

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 (nabór nr 3 etap V).

więcej

Utworzono: 19 grudnia 2017

18 grudnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt nr POPW.02.01.00-18-0003/16 ,,Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.2  Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – nabór 3 etap V.

Utworzono: 15 grudnia 2017

Informujemy, że w ramach IV etapu w konkursie 3 poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 żaden wniosek nie spełnił kryteriów wyboru i nie przyznano dofinansowania.

więcej