Utworzono: 23 marca 2017

Informujemy, że w dniu 21 marca 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach IX etapu konkursu nr 1/2016 w ramach Poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

więcej

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Utworzono: 17 marca 2017

Dzięki ponad 36 mln zł z Programu Polska Wschodnia Rzeszów przebuduje ważny dla regionu odcinek drogi krajowej nr 19.

więcej

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach w ramach poddziałaniu 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" (VII etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Informujemy, że zostały zatwierdzone zmianyw Programie Polska Wschodnia 2014-2020.

Informujemy, że zostały zatwierdzone zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020.

Utworzono: 14 marca 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 (etap VIII).