Utworzono: 22 września 2017

W obecności wiceministra rozwoju Adama Hamryszczaka, Małgorzata Oleszczuk, zastępca prezes PARP i Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa podpisali umowę na budowę drogi wojewódzkiej w Rzeszowie, na odcinku od ul. Lubelskiej do ul.  Warszawskiej, łączącej drogę krajową 97 i 94. Kwota dofinansowania inwestycji wartej
35 634 659,55 zł wynosi 19 643 833,66 zł. 

więcej

Utworzono: 21 września 2017

Blisko 216 mln zł dofinasowania otrzyma woj. podlaskie na podstawie podpisanych umów w ramach działania "Infrastruktura Drogowa" programu Polska Wschodnia. W obecności wiceministra rozwoju, Adama Hamryszczaka umowy podpisali: zastępca prezes PARP, Małgorzata Oleszczuk, marszałek Jerzy Leszczyński i członek zarządu województwa, Stefan Krajewski. 

więcej

Utworzono: 18 września 2017

Dzisiaj, zastępca prezes PARP, Małgorzata Oleszczuk i wicemarszałkowie woj. podkarpackiego Bogdan Romaniuk i Stanisław Kruczek, w towarzystwie wiceministra rozwoju Adama Hamryszczaka,  podpisali umowę na rozbudowę drogi nr 988. Wartość wsparcia inwestycji to 72 748 763,15 zł. 

więcej

Utworzono: 15 września 2017

Dzięki podpisanej dzisiaj umowie ruszy inwestycja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 764. Gminy Daleszyce i Morawica zyskają lepsze połączenie z Kielcami, a Daleszyce i Suków zyskają obwodnice. Wysokość wsparcia wynosi 137 437 083,96 zł. Koszt całkowity inwestycji to ponad 202 mln zł. Umowę w obecności wiceministra rozwoju, Adama Hamryszczaka, podpisali: zastępca prezes PARP, Małgorzata Oleszczuk i marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas. 

więcej