Utworzono: 9 marca 2017

Informujemy, że dzisiejszy (9.03) dyżur eksperta nie odbędzie się. Do kontaktu z ekspertem zapraszamy w poniedziałek (13.03) w godzinach 13:00 - 15:00 pod numerem telefonu 22 432 89 37.

Informujemy o zmianie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 28 lutego 2017

Informujemy, że dzisiejszy (28.02) dyżur eksperta nie odbędzie się. Do kontaktu z ekspertem zapraszamy w środę (1.03) w godzinach 13:00 - 15:00 pod numerem telefonu 22 432 89 37.

Utworzono: 27 lutego 2017

Informujemy, że zgodnie z §3 ust. 9 Regulaminu Konkursu, kwota w wysokości 3 674 276,00 zł, wynikająca z różnicy wnioskowanego dofinansowania wniosków złożonych w etapie nr 8 w stosunku do kwoty alokacji przewidzianej na ten etap, przeznaczona została w całości na proporcjonalne zwiększenie kwot alokacji kolejnych nierozpoczętych etapów konkursu, tj. etapów od nr 10 do nr 13.

więcej

Utworzono: 27 lutego 2017

Instytucja Zarządzająca POPW 27 lutego 2017 r. zatwierdziła wyniki oceny wniosku o dofinansowanie projektu ,,Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" w ramach działania 2.1 Zrównoważony transport miejski POPW 2014-2020, i zarekomendowała zawarcie umowy o dofinansowanie.

więcej

Utworzono: 24 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

więcej