Utworzono: 31 marca 2017

30 marca br. została podpisana umowa na realizację projektu pod wspólną marką Centrum Nauki Digital Knowledge Village II - Borki Nature and Science Park. To kompleksowa oferta turystyczno-dydaktyczna o rozproszonej strukturze podmiotów (7 podmiotów z siedzibą w województwie lubelskim, 2  w woj.warmińsko - mazurskiego i 3 w woj. mazowieckim), świadczących usługi na ternie woj. lubelskiego w miejscowości Borki oraz w dwóch okolicznych wsiach Nowiny i Świerze zapewniających wykorzystanie efektów synergii płynących z połączenia wiedzy, doświadczenia i kompetencji branżowych konsorcjantów, którzy zaoferują wspólny produkt sieciowy.

więcej

Utworzono: 28 marca 2017

27 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin- Markowszczyzna”. Jest 20 z kolei, ostatnią podpisaną w ramach rozstrzygniętego drugiego konkursu działania 2.2. Infrastruktura drogowa.

 

więcej

Utworzono: 23 marca 2017

28 kwietnia br. rozpocznie się nabór wniosków w konkursie Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Łączna pula środków dofinansowania wynosi 200 mln zł.

więcej

Utworzono: 23 marca 2017

Informujemy, że w dniu 21 marca 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach IX etapu konkursu nr 1/2016 w ramach Poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

więcej

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Utworzono: 17 marca 2017

Dzięki ponad 36 mln zł z Programu Polska Wschodnia Rzeszów przebuduje ważny dla regionu odcinek drogi krajowej nr 19.

więcej

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach w ramach poddziałaniu 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" (VII etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.