Informujemy, iż w dniu 6 grudnia 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia projekt pn. Rozwój transportu zbiorowego
w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności. W dniu 8 grudnia 2016 r. wybór powyższego projektu został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju, pełniące rolę Instytucji Zarządzającej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w Białymstoku i Kielcach. Działanie 1.2 POPW jest kompleksowym doradczym wsparciem przedsiębiorców z sektora mikro, małe i średnie w zakresie działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji prowadzonej działalności. Przedmiotem wsparcia będzie doradztwo w zakresie m.in. diagnozy potencjału eksportowego i opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, w tym przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty do sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych. Wsparcie dedykowane jest w szczególności dla przedsiębiorców, którzy dopiero planują rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej.

więcej

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w Rzeszowie i Olsztynie. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, prowadzące działalność w Polsce Wschodniej, które potrzebują wsparcia w zakresie zarządzania wzornictwem lub planują wprowadzić na rynek nowe produkty, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję" POPW.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 1.4 etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończył się 2 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3.2 POPW. 

Utworzono: 29 listopada 2016

Uprzejmie informujemy, ze w związku z pracami związanymi z usuwaniem awarii centrali telefonicznej, kontakt telefoniczny z PARP a w tym z Informatorium może być utrudniony.
Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.