Utworzono: 7 czerwca 2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2016 dla poddziałania 1.3.2 POPW "Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP"

więcej

Utworzono: 5 czerwca 2017

Informujemy, że od 28 kwietnia do 31 maja 2017 r. w ramach Działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP" (pierwszy etapu konkursu nr I w 2017 r.), w Generatorze Wniosków złożono 7 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 3 035 561,52 zł, co stanowi 1,52% kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.

więcej

Utworzono: 2 czerwca 2017

1 czerwca 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę na realizację projektu "Wehikuł czasu szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej" w ramach podziałania 1.3.2 programu Polska Wschodnia "Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP".

więcej

Utworzono: 29 maja 2017

Brak wymaganych dokumentów – to powód nie zakwalifikowania do dofinansowania z Programu Polska Wschodnia (POPW) projektu dotyczącego budowy tzw. Południowej obwodnicy Rzeszowa.

więcej

Utworzono: 24 maja 2017

23 maja br. Polska Agencja Rozwoju Przdsiębiorczości podpisała umowę z firmą Granit Sp. z o.o. na Wdrożenie przez konsorcjum MŚP proekologicznego, innowacyjnego produktu sieciowego pod wspólną marką „Polski kamień”, w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP programu Inteligentny Rozwój. Projekt i kompleksowa realizacja doprowadzą do utworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących potencjał w makroregionie poprzez działania mające na celu uruchomienie zakładu produkującego płyty na spoiwie organicznym. W branży kamieniarskiej będzie to pionierski w skali Europy Środkowo–Wschodniej zakład proekologiczny. 

więcej

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w X etapie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 22 maja 2017

Informujemy, że 21 maja 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach XI etapu konkursu nr 1/2016 Poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".
W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 38 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 28 925 919,70 zł, co stanowi 251,98% kwoty alokacji dostępnej w ramach XI etapu konkursu.

więcej