Utworzono: 22 lutego 2017

21 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w VIII etapie konkursu nr 1/2016 w ramach Poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

więcej

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymagana liczbę punktów w poszczególnych kryteriach w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” (VI etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 (etap VII).

Utworzono: 10 lutego 2017

10 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu Nr POPW.02.01.00-06-0001/16 „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF".

więcej