Utworzono: 28 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW.

więcej

Utworzono: 24 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zostało opublikowanych 6 kolejnych odpowiedzi na przesłane pytania w związku z ogłoszonym drugim konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej

Utworzono: 24 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Utworzono: 22 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z §3 ust. 8 Regulaminu Konkursu, niewykorzystana w piątym etapie konkursu kwota alokacji w wysokości 11 200 000,00 zł przeznaczona została w całości na zwiększenie alokacji w ramach siódmego etapu konkursu (nabór wniosków od 22.12.2016 r. do 21.01.2017 r.)

więcej

Utworzono: 22 listopada 2016

Już po raz czwarty w Polsce Wschodniej odbędzie się akcja edukacyjna pn. „Lekcja o Funduszach Europejskich". Tym razem w przedsięwzięciu wezmą udział uczniowie i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych. Hasłem przewodnim tej edycji jest „Przedsiębiorczość".

więcej

Utworzono: 21 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej