Utworzono: 19 maja 2017

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu w ramach poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.
Przedmiotowe zmiany obejmują:
1. § 3 ust. 4 – zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie z 65 600 000,00 zł na 70 600 000,00 zł;
2. § 3 ust. 5 – aktualizację kwot alokacji w poszczególnych etapach w harmonogramie nabo-ru wniosków w związku ze zmianą w § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu.

więcej

Jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą ? Działasz w Polsce Wschodniej ? Możesz uzyskać wsparcie finansowe na przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego, który pozwoli Ci rozwinąć działalność na zagranicznych rynkach,  zakup licencji na oprogramowanie, a także na udział w misjach i targach gospodarczych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do czerwca prowadzi nabór w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). Przyjdź na spotkania informacyjne, dowiedz się, jak złożyć wniosek i uzyskać dotację.

Prezentujemy aktualizację listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej, w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję" I etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" (IX etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu spotkań informacyjnych dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Utworzono: 5 maja 2017

Informujemy, że  w dokumentacji konkursowej dla poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjengo Polska Wschodnia "Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP" zmianie uległ załącznik "Oświadczenie jednostka gospodarcza – sytuacja ekonomiczna".

więcej

Utworzono: 28 kwietnia 2017

Informujemy, że zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 POPW etap II (ogłoszony 28 kwietnia 2016 r.). W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 57 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 118 742 554,11 zł, w tym w kwietniu 2017 r. zostało złożonych 38 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 72 868 961,51 zł.

więcej