Prezentujemy kolejną listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Utworzono: 28 lipca 2017

W związku ze zbliżającym się końcem naboru wniosków, dla wszystkich zainteresowanych, uruchamiamy dyżur eksperta.

więcej

Prezentujemy listę zawartych umów dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 1.4 POPW w 1 naborze 2015 r.

Utworzono: 27 lipca 2017

Prezentujemy listy zawartych umów dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 POPW w 1 naborze 2015 r. oraz w 1 naborze 2016 r.

więcej

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Utworzono: 21 lipca 2017

Informujemy, że 21 lipca 2017 r., o godzinie 16:00, zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach XIII, ostatniego etapu konkursu dla poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

więcej

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.