Informujemy, że zostały zatwierdzone zmianyw Programie Polska Wschodnia 2014-2020.

Informujemy, że zostały zatwierdzone zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020.

Utworzono: 14 marca 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 (etap VIII).

 

Utworzono: 9 marca 2017

Informujemy, że dzisiejszy (9.03) dyżur eksperta nie odbędzie się. Do kontaktu z ekspertem zapraszamy w poniedziałek (13.03) w godzinach 13:00 - 15:00 pod numerem telefonu 22 432 89 37.

Informujemy o zmianie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 28 lutego 2017

Informujemy, że dzisiejszy (28.02) dyżur eksperta nie odbędzie się. Do kontaktu z ekspertem zapraszamy w środę (1.03) w godzinach 13:00 - 15:00 pod numerem telefonu 22 432 89 37.