Utworzono: 8 lutego 2017

Instytucja Zarządzająca POPW w dniu 7 lutego 2017 r. zatwierdziła wyniki oceny wniosku o dofinansowanie projektu Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" w ramach działania 2.1 Zrównoważony transport miejski POPW 2014-2020, i zarekomendowała zawarcie umowy o dofinansowanie.

więcej

Utworzono: 3 lutego 2017

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2017 r. Komitet Monitorujący POPW zatwierdził zmienione kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP" oraz działania 1.4 „Wzór na konkurencję" etap II. Zmienione kryteria obowiązywać będą w odniesieniu do nowych konkursów ogłaszanych przez PARP w ramach ww. działań.

Utworzono: 3 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła drugi konkurs dotyczący wsparcia infrastruktury drogowej z Programu Polska Wschodnia (POPW). Do dofinansowania wybrano 6 inwestycji o łącznej wartości ponad 514 mln zł.Projekty zostaną zrealizowane dzięki 424 mln zł unijnej dotacji.

więcej

Utworzono: 1 lutego 2017

Od 31 stycznia 2017 r. obowiązuje zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2017 rok.

więcej

Utworzono: 1 lutego 2017

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs w ramach działania 2.2 Infrastruktura drogowa. Biorąc pod uwagę efektywne wykorzystanie alokacji wydłużono termin naboru do 27 kwietnia 2017 r. oraz zwiększono kwotę alokacji do 400 mln zł.

więcej

Informujemy o ogłoszeniu konkursu dla III naboru do Działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach POPW 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy aktualizacji dokumentu pn. Rejestr ryzyk w projektach POPW, będącej odpowiedzią na potrzeby Beneficjentów zidentyfikowane w trakcie weryfikacji rejestrów przekazanych w 2016 r. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.