Utworzono: 3 listopada 2017

W piątym etapie naboru wniosków w ramach działania 1.4 POPW Etap II trwającym od 1 do 31 października 2017 r., złożono 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 3 871 510,00 zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

więcej

Utworzono: 30 października 2017

W związku ze zidentyfikowaniem wolnych środków w działaniu 2.1 POPW, pismem z dnia 13 października 2017 r. Minister Rozwoju, działając jako Instytucja Zarządzająca POPW, przychylił się do wniosku Gminy Olsztyn i wyraził zgodę na zwiększenie, do maksymalnego poziomu 85%, dofinansowania EFRR dla projektu pn. ,,Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa”. 

więcej

Utworzono: 27 października 2017

27 października br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę z Piotrem Poznańskim - "Masket" na "Wdrożenie nowego modelu dystrybucji produktów meblowych dzięki uruchomieniu innowacyjnej usługi sieciowej pod nazwą Wirtualne Salony" w ramach podziałania 1.3.2 programu Polska Wschodnia "Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP ". 

więcej