Utworzono: 28 kwietnia 2017

W związku z zakończeniem w dniu 27 kwietnia 2017 r. trzeciego naboru dla działania 2.2 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, informujemy, że w ramach naboru złożonych zostało 10 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1,28 mld zł.

więcej

Utworzono: 27 kwietnia 2017

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w makroregionie Polski Wschodniej, działają w powiązaniu kooperacyjnym i dysponują wynikami własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych, mogą starać się o dofinansowanie do 7 mln zł na inwestycje prowadzące do wdrożenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), opartych na posiadanych wynikach prac B+R w ramach konkursu "Wdrażanie innowacji przez MŚP" (działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia).

więcej

Utworzono: 26 kwietnia 2017

Rusza konkurs na II etap działania 1.4 „Wzór na konkurencję”. Pełna dokumentacja jest dostępna od 26 kwietnia br. na stronie internetowej PARP (link). Wnioski można składać w sposób ciągły od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy otrzymali dofinansowanie na audyt wzorniczy w I etapie „wzoru na konkurencję” i dysponują zatwierdzoną strategią wzorniczą.

więcej

Utworzono: 24 kwietnia 2017

Informujemy, że 21 kwietnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach X etapu konkursu nr 1/2016 Poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

więcej

Utworzono: 14 kwietnia 2017

Od 18.04.2017 r. zmianie ulegają godziny prowadzonych telefonicznych dyżurów eksperta w ramach działań:

więcej

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dla wnioskodawców w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.