Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 (etap VI).

Informujemy, że zgodnie z §3 ust. 9 Regulaminu Konkursu, kwota w wysokości 13 225 561,50 zł, wynikająca z różnicy wnioskowanego dofinansowania wniosków złożonych w etapie nr 7 w stosunku do kwoty alokacji przewidzianej na ten etap, przeznaczona została w całości na proporcjonalne zwiększenie kwot alokacji kolejnych nierozpoczętych etapów konkursu, tj. etapów od nr 9 do nr 13.

Utworzono: 23 stycznia 2017

informujemy, że w dniu 21 stycznia 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach VII etapu konkursu nr 1/2016 w ramach Poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

więcej

Utworzono: 18 stycznia 2017

Informujemy, że zgodnie z §3 ust. 9 Regulaminu Konkursu, kwota w wysokości 9 400 830,00 zł, wynikająca z różnicy wnioskowanego dofinansowania wniosków złożonych w etapie nr 6 w stosunku do kwoty alokacji przewidzianej na ten etap, przeznaczona została w całości na proporcjonalne zwiększenie kwot alokacji kolejnych nierozpoczętych etapów konkursu, tj. etapów od nr 8 do nr 13.

więcej

Utworzono: 17 stycznia 2017

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie Konkursu w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję" I etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.