Utworzono: 19 lipca 2017

Wnioski o dofinansowanie w ramach ostatniego, 13 etapu konkursu dla poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” mogą być składane do 21 lipca 2017 r. do godz. 16:00:00.

więcej

Utworzono: 4 lipca 2017

Informujemy, że zakończył się II etap 3 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 POPW obejmujący okres od 1 do 30 czerwca 2017 r.

więcej

Informujemy, że w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 r. w ramach Działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP" (drugi etapu konkursu nr I w 2017 r.), w Generatorze Wniosków złożono 71 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 27 629 528,39 zł, co stanowi 13,81 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.

Utworzono: 29 czerwca 2017

Informujemy o wprowadzeniu następującej zmiany do Regulaminu Konkursu w ramach działania 1.2 POPW ogłoszonego dnia 23 marca 2017 r. - wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie poprzez wprowadzenie trzeciego etapu konkursu obejmującego nabór wniosków w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (w dniu 31 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00:00). Drugi etap konkursu obejmie natomiast nabór wniosków złożonych w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (do końca dnia).

więcej

Utworzono: 29 czerwca 2017

PARP ogłosiła konkurs „Wzór na konkurencję” (etap I) w ramach działania 1.4 programu Polska Wschodnia. Konkurs jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej i dotyczy wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych.

więcej