Utworzono: 17 listopada 2016

Informujemy, że zostały opublikowane kolejne odpowiedzi na przesłane pytania do drugiego konkursu w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 26 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zostały opublikowane dwie kolejne odpowiedzi na przesłane pytania w związku z ogłoszonym drugim konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej

Utworzono: 24 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zostały opublikowane kolejne odpowiedzi na przesłane pytania w związku z ogłoszonym drugim konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej

Utworzono: 24 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z §3 ust. 8 Regulaminu Konkursu, niewykorzystana w czwartym etapie konkursu kwota alokacji w wysokości 6 600 000,00 zł przeznaczona została w całości na zwiększenie alokacji w ramach szóstego etapu konkursu (nabór wniosków od 22.11 do 21.12.br.)

Całkowita kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów poddziałania nie uległa zmianie. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższy, zaktualizowany harmonogram.

więcej

Utworzono: 21 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż został zmieniony Regulamin konkursu dla działania 2.2 POPW 2014- 2020 oraz wprowadzony został nowy Załącznik nr 8 Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej zmian klimatu wspierająca ocenę wniosku o dofinansowanie dla Instytucji Pośredniczącej PO PW 2014-2020.

więcej

Prezentujemy suplement nr 1 do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej, w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.