Utworzono: 24 sierpnia 2017

Informujemy, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej polegające na wydłużeniu czasu na składanie wniosków.

więcej

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w XIII etapie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 9 sierpnia 2017

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 30 czerwca 2017 r.

więcej

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.2  Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – nabór 3 etap II.

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach XI etapu konkursu dla poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Prezentujemy listę ocenionych projektów nr 4/I/2017 i wybranych do dofinansowania w ramach II etapu działania 1.2 POPW. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie 1/06/2017 – 30/06/2017.