Informujemy o wprowadzeniu następującej zmiany do Regulaminu Konkursu w ramach działania 1.2 POPW ogłoszonego dnia 23 marca 2017 r. - wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie poprzez wprowadzenie trzeciego etapu konkursu obejmującego nabór wniosków w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (w dniu 31 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00:00). Drugi etap konkursu obejmie natomiast nabór wniosków złożonych w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (do końca dnia).

 

Powyższa zmiana została uwzględniona w § 3 ust. 3 Regulaminu Konkursu i obowiązuje z dniem ogłoszenia. Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Zmiana terminu składania wniosków wynika z uwzględnienia sygnalizowanych potrzeb potencjalnych wnioskodawców w zakresie wydłużenia czasu na przygotowanie modeli biznesowych internacjonalizacji.

 

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa