Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do Etapu I Działania 1.4 POPW w 2015 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do Etapu I Działania 1.4 w 2015 r..pdf).pdf323 kB pobierz

 Generator Wniosków
   Generator WnioskówAccess this URL (https://lsi1420.parp.gov.pl/home).home0 kB pobierz

 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
    Pytania i odpowiedzi Działanie 1.4 Wzór na konkurencjęDownload this file (1_4_pytania _odpowiedzgrudzien15.pdf).pdf821 kB pobierz
   Wybór wykonawcy audytu wzorniczego w Działaniu 1.4 POPWDownload this file (Komunikat_1.4_POPW.docx).docx17 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od dn. 09.02.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu_1.4.docx).docx94 kB pobierz

  Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (kryteria 1_4.pdf).pdf252 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zal_2_do_RK_wzor_wniosku_EtapI.docx).docx95 kB pobierz
   Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza Download this file (Zal_2_do_RK_Tabele_finansowe.xlsx).xlsx34 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektuDownload this file (Zal_3_do_RK_Instrukcja_wypelniania_wniosku_EtapI.docx).docx94 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zal_4_do_RK_oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx114 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zal_5_do_RK_oswiadczenie_o_uzupelnieniu_wniosku_w_GW.docx).docx39 kB pobierz
   Umowa o dofinansowanie - obowiązuje od dnia 11.03.2016 r.Download this file (umowa 1 4_zmiany_11_03_16.docx).docx256 kB pobierz

 Załączniki do umowy
   Harmonogram rzeczowo-finansowy Download this file (Zal_2_Umowa_Harmonogram_Rzeczowo_Finansowy.doc).doc151 kB pobierz
   Harmonogram płatności Download this file (Zal_3_Umowa_Harmonogram_Platnosci.doc).doc146 kB pobierz
   Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VATDownload this file (Zal_4_Umowa_Oswiadczenie_VAT.doc).doc138 kB pobierz
   Wzór weksla in blanco Download this file (Zal_5_Umowa_wzor_weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (Zal_6_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_fizyczna.docx).docx132 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych Download this file (Zal_7_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_prawna.docx).docx132 kB pobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów Download this file (Zal_9_Umowa_Sposob_realizacji_obowiazkow_informacyjnych.doc).doc11634 kB pobierz

 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_7_do_RK_Lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy.docx).docx60 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc140 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc141 kB pobierz
   Wzór lista osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014Download this file (lista osób SL.docx).docx14 kB pobierz
   Wzór oświadczenia aktualny adres zamieszkania CEIDGDownload this file (Wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG.doc).doc143 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POPWDownload this file (Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_MSP_POPW.doc).doc550 kB pobierz
   Wzór oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Wzór_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc145 kB pobierz
   Wzór oświadczenie o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslwejDownload this file (zalecenia_weksel_deklaracja_wekslowa.doc).doc56 kB pobierz

 Zakres minimalny umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego
   Zakres minimalny umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego Download this file (Zal_8_do_RK_zakres_minimalny_umowa_warunkowa.docx).docx52 kB pobierz

 Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
   Wykaz Regionalnych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Regionalne_Inteligentne_Specjalizacje.doc).doc275 kB pobierz

 Archiwum
   Umowa o dofinansowanie - obowiązywała od dnia 20.11.2015 r. do 10.03.2016 r.Download this file (umowa 1 4_13 11_zatwierdzona.docx).docx255 kB pobierz
   Umowa o dofinansowanie - obowiązywała do dn. 20.11.2015 r.Download this file (Zal_6_do_RK_Umowa_EtapI.docx).docx288 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał do dn. 08.02.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu_EtapI.docx).docx112 kB pobierz