Instytucja Zarządzająca programu Polska Wschodnia zaktualizowała Listę sprawdzającą poprawność zastosowania właściwej procedury określającej sposób wyboru wykonawcy przed jej wszczęciem.

Nowa wersja listy obowiązuje od 14 marca 2018 r. i jest dostępna na stronie internetowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.