Utworzono: 15 lipca 2015

Dokument jest podstawą prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla Programu Polska Wschodnia (POPW). Opisuje założenia oraz cele efektywnej komunikacji POPW. Strategia określa m.in. sposoby komunikacji, grupy docelowe, koordynację komunikacji Funduszy Europejskich oraz prowadzenie jej w partnerstwie.

więcej

Utworzono: 15 lipca 2015

Dokument opisuje założenia oraz cele efektywnej komunikacji Funduszy Europejskich. Stanowi podstawę działań informacyjnych i promocyjnych instytucji zajmujących się realizacją środków unijnych w Polsce.

więcej

Utworzono: 24 czerwca 2015

Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.

więcej

Utworzono: 18 czerwca 2015

Wytyczne zawierają procedury kontroli realizacji programów operacyjnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 17 czerwca 2015

Wytyczne to dokument, który ma zapewnić jednolite warunki i procedury sprawozdawczości dla programów finansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Wytyczne skierowane są do instytucji zarządzającymi programami. Zawierają założenia systemu sprawozdawczości i monitorowania, zakresu tematycznego oraz wzory poszczególnych sprawozdań, a także terminy sprawozdawczości.

więcej

Utworzono: 17 czerwca 2015

Wytyczne to dokument skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych. Opisuje on warunki i procedury dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

więcej

Utworzono: 10 czerwca 2015

29 maja 2015 r. przyjęto kryteria wyboru dla 6 działań w ramach trzech osi priorytetowych, które umożliwią ogłaszanie konkursów zgodnie z założeniami.

więcej