Informujemy, że  zostały zatwierdzone zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 .

Wprowadzone zmiany polegały na aktualizacji:

  1. opisu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP i wyszczególnienie schematu jedno- i dwuetapowego oraz opisu poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w zakresie kierunkowych zasad wyboru projektów,
  2. kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 3), które dostosowuje się do treści uchwał Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie kryteriów wyboru projektów działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, działania 1.4 Wzór na konkurencję oraz działania 3.1 Infrastruktura kolejowa.

Jednocześnie w dokumencie wprowadzono zmiany porządkowe i redakcyjne.


Dokument obowiązuje od 14 marca br. i jest dostępny: