Informujemy, że zostały zatwierdzone zmiany w Programie Polska Wschodnia 2014-2020.

Zmieniony Program obowiązuje od 14 marca br. i jest dostępny:

Informacja o zmianie POPW znajduje się pod adresem: