Celem działania jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w miastach wojewódzkich makroregionu Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych.
Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – wspierane będą inwestycje z zakresu tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego, które muszą mieć charakter kompleksowy tj. obejmują zarówno komponent infrastrukturalny, jak również zakup ekologicznego taboru czy wdrożenie systemów telematycznych. Projekty muszą przewidywać wdrożenie rozwiązań, mających na celu:

  • skrócenie czasu podroży komunikacją miejską,
  • upłynnienie ruchu transportu miejskiego w zatłoczonych obszarach miasta (centrum),
  • objęcie świadczoną usługą przewozów pasażerskich w ramach transportu miejskiego obszarów miejskich dotąd nim nieobsługiwanych,
  • integrację funkcjonujących na danym obszarze form transportu, w tym transportu publicznego z komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową),
  • lepsze wykorzystanie przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania – poziom dofinasowania do 85% wydatków kwalifikowanych projektu.
Z działania mogą skorzystać – 5 miast wojewódzkich Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji Strategii ZIT ww. miast wojewódzkich.

 

Obejrzyj program telewizyjny „Przystanek Wschód”

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 (Zrównoważony transport miejski)

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia   naboru

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym.