Ekologia i wygoda

Dofinansowane są inwestycje, których celem jest rozbudowa lub stworzenie nowych, zintegrowanych i ekologicznych sieci transportu miejskiego.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Nowe oblicze transportu

 

Krótszy czas podróży komunikacją miejską (autobusową, trolejbusową, tramwajową), upłynnienie ruchu w centrum miast, integracja ekologicznych form transportu na obszarze miejskim i podmiejskim, powiązanie transportu publicznego z indywidualną komunikacją pieszą, rowerową i samochodową, dostosowanie środków transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nowe połączenia na nieobsługiwanych dotychczas terenach miejskich – to efekty projektów, o których wsparcie ubiega się 5 miast wojewódzkich Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Pieniądze dla Polski Wschodniej

 

Tryb wyboru projektów jest pozakonkursowy. Poziom dofinasowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekty muszą obejmować takie zadania, jak:

 • tworzenie lub rozbudowa istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego,
 • zakup niskoemisyjnego taboru,
 • wdrożenie systemów telematycznych, pomocnych w zrównoważonym i efektywnym zarządzaniu sieciami komunikacji miejskiej.

Zrealizowane projekty będą:

 • skracały czas podróży,
 • usprawniały ruch transportu miejskiego,
 • przystosowywały środki transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • poszerzały obszary objęte transportem miejskim,
 • zmniejszały emisję zanieczyszczeń,
 • integrowały istniejące formy transportu.

PIENIĄDZE DLA POLSKI WSCHODNIEJ

 

Tryb wyboru projektów jest pozakonkursowy. Poziom dofinasowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekty muszą obejmować takie zadania, jak:

 • tworzenie lub rozbudowa istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego,
 • zakup niskoemisyjnego taboru,
 • wdrożenie systemów telematycznych, pomocnych w zrównoważonym i efektywnym zarządzaniu sieciami komunikacji miejskiej.

Zrealizowane projekty będą:

 • skracały czas podróży,
 • usprawniały ruch transportu miejskiego,
 • przystosowywały środki transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • poszerzały obszary objęte transportem miejskim,
 • zmniejszały emisję zanieczyszczeń,
 • integrowały istniejące formy transportu.