Prezentujemy zaktualizowaną listę nr 3/I/2017 projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW - Internacjonalizacja MŚP. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie 1/07/2017 – 31/08/2017 (schemat łączony).

 

Listy projektów dla działania 1.2 POPW - Internacjonalizacja MŚPListy projektów dla działania 1.2 POPW - Internacjonalizacja MŚP