PARP w ramach programu Polska Wschodnia realizuje działania 1.4 Wzór na konkurencję pozwalające na przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej i 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP dla projektów dotyczących inwestycji początkowej i prowadzących do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

W związku z oceną składanych wniosków oraz wdrażanych projektów, pilnie poszukujemy ekspertów z dziedzin:

 • Wzornictwo
 • Budownictwo
 • Materiały budowlane
 • Poligrafia
 • Produkcja żywności
 • Technologia żywności i żywienia człowieka
 • Chemia
 • Materiałoznawstwo
 • Informatyka – nowe technologie informatyczne
 • Gospodarowanie odpadami i recykling

Poszukiwani są także eksperci z dziedzin:

 • Technologia i inżynieria chemiczna
 • Automatyka i robotyka
 • Mechanika
 • Metalurgia, odlewnictwo i przetwórstwo metali
 • Technologia i automatyzacja maszyn i produkcji
 • Eksploatacja maszyn i systemów
 • Wibroakustyka maszyn i systemów
 • Diagnostyka maszyn i systemów
 • Inżynieria powierzchni i łączenia materiałów
 • Technologie materiałowe – ceramika, szkło, spieki, materiały złożone
 • Technologie materiałowe – polimery naturalne i sztuczne
 • Technologie materiałowe - włókiennictwo
 • Inżynieria materiałowa
 • Lotnictwo
 • Inżynieria lotnicza
 • Energia ze źródeł odnawialnych
 • Gospodarko wodno-ściekowa
 • Górnictwo 

Zainteresowanych kandydatów zapraszamy do składania elektronicznej aplikacji.

Zasady naboru kandydatów

Nabór ma charakter ciągły.