Utworzono: 6 lipca 2018

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr 4/2018 w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Planowany termin zakończenia oceny został wydłużony do 90 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie.

więcej

Utworzono: 5 lipca 2018

3 lipca br. PARP rozpoczęła nabór wniosków w ramach I rundy konkursu Design dla przedsiębiorców.  Przedsiębiorcy MŚP mogą otrzymać wsparcie na zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wprowadzeniem na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Pula środków w konkursie wynosi 70 mln zł. Wnioski można będzie składać w 3 rundach do 31 października 2018 r.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie maksymalnie do 425 tys. zł na skorzystanie z usług doradczych oraz do 700 tys. zł na inwestycje.

Utworzono: 3 lipca 2018

30 czerwca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w II rundzie konkursu nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej.
W generatorze złożono 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 446 643,20 zł, w tym 2 wnioski w województwie mazowieckim na kwotę 285 875,00 zł.

Utworzono: 2 lipca 2018

30 czerwca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursów nr 1/2018 (konkurs ogólny) i 2/2018 (konkurs dla miast średnich) w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

W II rundzie konkursu ogólnego w Generatorze Wniosków złożono 20 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 144 008 628,99 zł. W konkursie dla miast średnich złożono 15 wniosków na kwotę 137 288 817,00 zł.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w II rundzie ww. konkursów zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 31 sierpnia br.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu:
Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych:

  1.  w województwie mazowieckim przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;
  2. w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu.


O skróceniu terminu naboru poinformujemy nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym zakończeniem.

 

29 czerwca 2018 r. (piątek), zapraszamy do zadawania pytań konsultantom Infolinii PARP za pomocą formularzaZ powodu prac serwisowych w godz. 10:00-14:00 adres e-mail będzie zablokowany.

Utworzono: 27 czerwca 2018

Od 2 lipca 2018 r. zapraszamy do kontaktu z konsultantami PARP od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 16:30 z wyjątkiem dni wolnych.

Nr Infolinii:

801 332 202
22 574 07 07

Utworzono: 26 czerwca 2018

Prezentujemy  kolejne listy projektów złożonych w I rundzie konkursów nr 1 i 2  w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I Etapu oceny i zakwalifikowanych do II Etapu oceny:

Lista projektów zakwalifikowanych do II Etapu cz.2 konkurs 2 2018 I runda

Lista projektów zakwalifikowanych do II Etapu cz.4 konkurs 1 2018 I runda

Tu można sprawdzić wszystkie listy dla działania Badania na rynek