15 listopad 2018

Platformy startowe gotowe na innowacyjne pomysły

Młode, innowacyjne firmy od nowego roku będą mogły skorzystać z Platform startowych i rozwinąć swoje pomysły w dobrze prosperujący biznes. Sześć ośrodków z Polski Wschodniej wyspecjalizowanych we wspieraniu startupów dostanie na ten cel ponad 108 mln zł z Programu Polska Wschodnia.

Jesteśmy przedsiębiorczym społeczeństwem. Blisko 80 proc. Polaków jest przekonanych, że własna firma stanowi dobrą ścieżkę kariery zawodowej, a prawie 70 proc. dostrzega szanse biznesowe w swoim otoczeniu. To wyniki najnowszego raportu nt. przedsiębiorczych postaw i zachowań naszego społeczeństwa opracowanego przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach w oparciu o metodologię międzynarodowego projektu Global Entrepreneurship Monitor*. Wykorzystanie tego potencjału to jeden z priorytetów polskiej polityki gospodarczej, który ma odzwierciedlenie zarówno w reformach prawno-instytucjonalnych, jak i programach wspierania przedsiębiorczości już od fazy pomysłu.

Polska jest największą i najdynamiczniej rozwijającą się gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy krajem wspierającym rozwój przedsiębiorczości oraz stawiającym na ludzi, którzy realizują innowacyjne pomysły. Dostępność kapitału, duży rynek i dynamicznie rozwijający się ekosystem startupowy z Programem Start in Poland na czele, przyciąga nie tylko Polaków, ale też innowacyjnych twórców z innych krajów. Mamy ambicje i realne możliwości stać się hubem dla rozwoju startupów, będących istotnym ogniwem w budowie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. 

Platformy startowe dla nowych pomysłów to program inkubacyjny dla ludzi z innowacyjnymi pomysłami o potencjale biznesowym. Jest pierwszym przedsięwzięciem wspierającym krajowe startupy w makroregionie, realizowanym na tak szeroką skalę. Na funkcjonowanie Platform w konkursie PARP przeznaczono 130 mln zł z Programu Polska Wschodnia.

Celem platform jest przekształcenie pomysłów w produkty, dostosowanie ich do warunków rynkowych oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście startupów na rynek krajowy i zagraniczne.

Wczoraj zawarto umowy z większością operatorów Platform wyłonionych w ramach konkursu pod koniec września br. Łącznie w ramach sześciu partnerstw skupionych  jest 10 funduszy inwestycyjnych, 25 przedsiębiorstw i 9 uczelni wyższych, które otrzymają łącznie dofinansowanie unijne w wysokości 108,4 mln zł:

 • Miasto Białystok - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny,
 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”,
 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o.,
 • Park Naukowo-Technologiczny Energii Sp. z o.o.,
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Gmina Olsztyn – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Od stycznia przyszłego roku Platformy zaoferują kompleksowe wsparcie biznesowe, wysokiej jakości zaplecze naukowo-technologiczne, a dzięki współpracy z samorządami przyjazne otoczenie prawno-administracyjne. Każda z Platform startowych prowadzi co najmniej jedną ścieżkę inkubacyjną, przygotowaną na potrzeby konkretnej branży wpisującej się w ponadregionalne inteligentne specjalizacje Polski Wschodniej, czyli:

 • ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne);
 • Produkcja żywności;
 • Branża metalowo-maszynowa (przetwórstwo metali i wytwarzanie maszyn);
 • Energetyka;
 • Turystyka, medycyna i zdrowie;
 • Smart City/Transport i motoryzacja;
 • Ekologia;
 • Lotnictwo;
 • Motoryzacja;
 • Budownictwo.

– Dla rozwoju polskiej gospodarki niezbędny jest wzrost innowacyjności naszych firm. Dzięki środkom UE z Programu Polska Wschodnia tworzymy warunki dla dynamicznego rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości startupowej. Wierzę, że program wspierania startupów w Polsce Wschodniej Platformy startowe dla nowych pomysłów to szansa dla makroregionu, aby stał się zagłębiem nowych innowacyjnych firm o znacznym potencjale rynkowym – mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Ze wsparcia Platform będą mogli skorzystać początkujący przedsiębiorcy, chcący zamienić swoje pomysły w innowacyjne produkty lub usługi i zakładając firmę w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

Dlaczego Polska Wschodnia?

Zdynamizowanie rozwoju wschodnich województw oraz wzmacnianie innowacyjności gospodarki to priorytety obecnej perspektywy budżetowej UE, które zostały połączone w założeniach pilotażu Platform startowych zakończonego w 2017 r. Z prawie 2,3 tys. aplikacji wsparciem objęto 210 startupów, z czego 199 otrzymało pozytywną rekomendację Platform startowych, uprawniającą do aplikowania o wsparcie finansowe w programie Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (w ubiegłym roku 102 projekty otrzymały dotację na rozwój na łączną kwotę niemal 80 mln zł). Ten sukces pokazał, że Polska Wschodnia to doskonałe środowisko dla startupów.

Platformy startowe – jak to działa?

Od stycznia osoby ubiegające się o udział w programie będą mogły zgłaszać swoje pomysły za pomocą formularzy aplikacyjnych dostępnych na stronie www.PlatformyStartowe.gov.pl. Kandydaci, których pomysły zostaną ocenione pozytywnie podczas wstępnej weryfikacji, spotkają się z doświadczonymi przedsiębiorcami i ekspertami. Przed nimi szczegółowo zaprezentują swój pomysł. Jeśli zakwalifikują się do Platform startowych, pierwszym krokiem będzie rejestracja w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwa typu startup w formie spółki kapitałowej.

Zespoły startupowe znajdą w Platformach nie tylko miejsce na prowadzenie działalności, obsługę księgową i prawną, doradztwo podatkowe i marketingowe. Będą mogły liczyć także na bezpłatne usługi specjalistyczne związane z rozwijaniem i wdrażaniem pomysłów od strony technologicznej i biznesowej, czyli m.in. wsparcie eksperckie, opracowanie strategii rozwoju, badania i analizy rynkowe, projektowanie czy zarządzanie. Po ukończeniu programu inkubacji najlepsze startupy z Polski Wschodniej będą mogli starać się nawet o 1 mln zł bezzwrotnej dotacji na wdrożenie rynkowe pomysłów w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, które PARP uruchomi w 2019 r.

Koncepcja Platform startowych dla nowych pomysłów wykracza poza ramy dotychczasowych programów wsparcia startupów. Jej wyróżnikiem jest kompleksowa oferta – ekosystem obejmujący instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów i władze samorządowe. Dzięki takiemu podejściu młode firmy otrzymują optymalne warunki przejścia od fazy pomysłu do gotowego modelu biznesowego, oraz szansę na wsparcie finansowe w jego wdrożeniu – mówi Małgorzata Oleszczuk, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program zakłada, że proces inkubacji przejdzie prawie 1300 startupów, z czego ponad 900 będzie miało produkt gotowy do wejścia na rynek.

Szczegółowa oferta Platform startowych oraz kwestionariusz zgłoszeniowy do programu znajdują się na stronie www.PlatformyStartowe.gov.pl. Swoje koncepcje mogą proponować zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły z całej Polski. Ważne, aby pomysł nie był przedmiotem działalności gospodarczej już prowadzonej przez zgłaszających.

*Raport z Badania Global Enterpreneurship Monitor Polska 2017/18