23 listopada 2018

Zrealizuj projekt z GovTech Polska!

GovTech Polska to pionierski program w ramach którego administracja otwiera się na współpracę z rynkiem MŚP! Co to oznacza? Do tej pory małe i średnie firmy, ze względu na charakter zamówień publicznych, miały mniejsze szanse na realizację projektów technologicznych w instytucjach państwowych. GovTech Polska to zmienia i wychodzi do rynku MŚP, zapraszając firmy do udziału w konkursach, gdzie liczy się pomysł na realizację, a nie rozmiar przedsiębiorstwa, możliwość wpłaty wadium czy inne, trudne do spełnienia kwestie formalne.

 

„Administracja” w tej edycji programu oznacza 4 Ministerstwa i miasto Świdnik, a „projekty technologiczne” to:

 1. moduł do wykrywania nadużyć w zakresie rozliczeń świadczeń zdrowotnych (Ministerstwo Zdrowia),
 2. baza wiedzy oparta na zetabajtach danych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
 3. system wychwytujący próby przemytu (Ministerstwo Finansów)
 4. interaktywna mapa stanu kompetencji cyfrowych (Ministerstwo Cyfryzacji)
 5. aplikacja uszczelniającej system opłat za gospodarowanie śmieciami (Świdnik)

To co ważne:

 • do 30 listopada do 10:00 rano firmy muszą wypełnić wniosek o dopuszczenie, to jest prosta formalność, ale bez tego przedsiębiorcy nie będą mogli wziąć udziału w dalszych etapach konkursu
 • po złożeniu wniosku, firmy będą dostarczały prototypy rozwiązań, które mają potwierdzić, że rozumieją one projekty i są w stanie je zrealizować (mają odpowiednie kompetencje).

Korzyści dla biznesu?

 • równe szanse dla startupów, MŚP i dużych firm - dzięki GovTech Polska każda firma zainteresowana realizacją projektu technologicznego dla państwa może zgłosić swoją chęć uczestnictwa. Bez wadium, bez dodatkowych kryteriów, które ograniczają dostęp do zamówień mniejszym i średnim podmiotom
 • możliwość prezentacji pomysłu - w GovTech Polska najważniejszy jest pomysł na realizację danego projektu oraz kompetencje, które pozwolą na jego wdrożenie! Inne czynniki nie mają wpływu na wybór ostatecznego dostawcy
 • dynamiczny rozwój dla Twojej firmy - GovTech Polska daje szansę na realizację projektów o szerokiej skali i zastosowaniu - Twoim klientem jest Państwo!
 • zasięg dostarczonego rozwiązania to miliony obywateli - na koniec dnia Twoje projekty usprawnią działanie państwa, ale korzyści z wdrożeń będą widoczne i odczuwalne także dla obywateli!
 • zaawansowane technologicznie rozwiązania - w ramach GovTech Polska Ty i Twój zespół będziecie mogli realizować projekty opierające się na nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązaniach, z obszarów takich jak: big data, sztuczna inteligencja czy business intelligence.

Wnioski o dopuszczenie do konkursu są na stronie govtech.gov.pl. Formularze do zgłoszeń są pod opisami każdego wyzwania! Termin na zgłoszenia upływa 30 listopada 2018.

Opublikowano: 23.11.2018 15:02
Poprawiono: 23.11.2018 15:17
Modyfikujący: 
Udostępniający: 
Autor dokumentów: