8 lutego 2019

Częściowa lista projektów we Wzorze na konkurencję

Prezentujemy częściową listę projektów spełniających wszystkie kryteria I etapu oceny merytorycznej i zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Pełna lista projektów w ramach działania Wzór na konkurencję - I etap: Audyt Wzorniczy

Poznaj szczegóły działania Wzór na konkurencję - I etap: Audyt Wzorniczy