10 maja 2019

Indywidualne konsultacje - Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP - nowy termin

Indywidualne konsultacje z przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poświęcone nowemu konkursowi nr 5 w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go do PARP. Po wpływie zgłoszenia zostanie ustalona godzina indywidualnych konsultacji. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba konsultacji ograniczona.