10 maja 2019

Liczba złożonych wniosków w ramach poddziałania 1.3.2 POPW – konkurs 5, etap I

Zakończył się I etap 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW obejmujący okres od 28 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.  

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 13 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 214,95mln zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

Poznaj szczegóły działania Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP.

Opublikowano: 10.05.2019 11:11
Poprawiono: 10.05.2019 11:11
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: