7 czerwca 2019

Wnioski złożone w Internacjonalizacji MŚP

W 1 rundzie naboru działania 1.2  Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w okresie od 28.02.2019 r. do 06.05.2019 r., złożono 26 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 9 518 357,30 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

Opublikowano: 07.06.2019 12:48
Poprawiono: 07.06.2019 12:48
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: