17 czerwca 2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Wdrażania innowacji przez MŚP

Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Złożono 69 wniosków na rekordową łączną kwotę dofinansowania w wysokości 501 188 287,94 zł, w tym 27 wniosków na kwotę 193 877 474,37 zł, które będą realizowane w miastach średnich na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Warto zauważyć, iż łączna kwota wnioskowanego dofinansowania przekracza prawie trzykrotnie dostępny w ramach konkursu budżet.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, obecnie trwa weryfikacja formalna złożonych wniosków.