11 lipca 2019

Kolejne 3 projekty z dofinansowaniem w II etapie konkursu 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 30 kwietnia 2019 r.

Pełna lista projektów w ramach działania Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Poznaj szczegóły działania Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej