10 września 2019

Kolejnych 5 projektów z dofinansowaniem w II etapie konkursu 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  oraz listę członków KOP. Listy dotyczą wniosków złożonych w okresie od 30 maja do 30 czerwca 2019 r.

Pełna lista projektów w ramach działania Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej.

Poznaj szczegóły działania Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej.

Opublikowano: 10.09.2019 13:03
Poprawiono: 10.09.2019 13:03
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: