3 października 2019

Zakończyła się I runda naboru dla startupów z Polski Wschodniej

Zakończyła się I runda naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Runda obejmowała okres od 31 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. 

W ramach rundy złożono 40 wniosków o dofinansowanie. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów to 38,83 mln zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

Trwa II runda naboru – w ramach II rundy wnioski można składać do 30 listopada 2019 r.

Poznaj szczegóły działania

Opublikowano: 03.10.2019 10:14
Poprawiono: 03.10.2019 10:13
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: