4 października 2019

Wzór na konkurencję - znamy część projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny

Prezentujemy częściową listę projektów spełniających wszystkie kryteria I etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny w ramach działania 1.4 I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny