6 listopada 2019

Korekta listy projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny w ramach "Wzoru na konkurencję"

Prezentujemy korektę częściowej listy projektów spełniających wszystkie kryteria I etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny w ramach działania 1.4 I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 z dnia 11.10.2019 r.

2019 - I etap - Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny