8 listopada 2019

Kolejnych 8 projektów z dofinansowaniem w II etapie konkursu 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  oraz listę członków KOP. Listy dotyczą wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 sierpnia 2019 r.

2019- II etap - Projekty wybrane do dofinansowania