26 listopada 2019

Kolejnych 5 projektów z dofinansowaniem w II etapie konkursu 1.4 POPW Wzór na konkurencję – Aktualizacja nr 1

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  oraz listę członków KOP. Listy dotyczą wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r.

Aktualizacja nr 1 - Lista ocenionych projektów nr 2/4/2019 w ramach działania 1.4 II Etap - runda lipiec

Opublikowano: 26.11.2019 11:35
Poprawiono: 28.11.2019 14:13
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: