7 stycznia 2020

12 wniosków złożonych w 5 rundzie Wzoru na konkurencję

W piątej rundzie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. złożono 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 31 166 080,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

Opublikowano: 07.01.2020 14:36
Poprawiono: 07.01.2020 14:36
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: