17 stycznia 2020

Produkty sieciowe – 67 wniosków na 1,2 mld zł

15 stycznia br. zakończył się nabór w poddziałaniu 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ostatniej, 4. rundzie, złożono 67 wniosków na łączną kwotę 1,2 mld zł. W ramach trzech pierwszych rund podpisano 11 umów na łączną kwotę ponad 168 mln zł. Budżet całego konkursu to 420 mln zł.

W poddziałaniu dofinansowaniu podlegają projekty tworzące i rozwijające innowacyjne produkty sieciowe w obszarach wpisujących się w zakres tzw. Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży pakietowa oferta oparta o rozproszoną strukturę podmiotów funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu. Może być efektem współpracy podmiotów, albo firm działających w ramach konsorcjum.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone najpóźniej 31.05.2020 r.

Więcej informacji

Opublikowano: 17.01.2020 15:24
Poprawiono: 23.01.2020 15:24
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: