24 stycznia 2020

9 projektów zostało zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach Wzoru na konkurencję

Prezentujemy listę projektów spełniających wszystkie kryteria I etapu oceny merytorycznej  i zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej - runda V

Opublikowano: 24.01.2020 10:32
Poprawiono: 24.01.2020 10:31
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: