14 lipca 2020

Sprawiedliwe i przejrzyste traktowanie przedsiębiorców przez platformy i wyszukiwarki internetowe – sprawdź, czy dotyczą Cię nowe przepisy unijne obowiązujące od 12 lipca

Udostępnij

Od 12 lipca 2020 r. operatorzy platform i wyszukiwarek internetowych muszą działać zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego, czyli tzw. rozporządzenia P2B – Platform to Business.

Nowe przepisy wprowadzone zostały w celu zapewnienia przedsiębiorcom, w tym zwłaszcza MŚP, oferującym swoje towary lub usługi konsumentom przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych, odpowiedniej przejrzystości, sprawiedliwego traktowania i możliwości skutecznego dochodzenia swoich roszczeń wynikających z relacji P2B. Od 12 lipca br. przedsiębiorcy mają m.in. prawo wiedzieć, jakie kryteria determinują ich pozycję w wynikach wyszukiwania, a hotele korzystające z platform rezerwacyjnych uzyskały większą przejrzystość i ochronę przed narzucanymi im niesprawiedliwymi warunkami.

Kobieta pracuje na laptopie, w ręku trzyma smartfon. Na zdjęciu widoczna jest grafika z różnymi symbolami: wózek zakupowy, koperta, telefon, dom, kłudka, samolot, lua, telefon, wi-fi.

Przyczyną podjęcia przez UE inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie było stosowanie przez  dostawców usług pośrednictwa internetowego niekorzystnych dla przedsiębiorców praktyk, polegających na narzucaniu nie zawsze transparentnych i uczciwych warunków współpracy, co ograniczało, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej z użyciem tego rodzaju kanałów dotarcia do klientów.

O tym, kogo dokładnie dotyczy nowa unijna regulacja, jakie obowiązki nakłada ona na dostawców usług pośrednictwa internetowego, a tym samym, czego mają prawo wymagać od operatorów platform korzystający z nich przedsiębiorcy, dowiesz się więcej z artykułu poświęconego rozporządzeniu P2B.

Warto także zapoznać się z materiałami opublikowanymi przez Komisję Europejską, w szczególności dokumentem „Questions and Answers”, który może być pomocny zarówno dla operatorów platform i wyszukiwarek internetowych, zwłaszcza tych mniejszych, jako swego rodzaju „lista sprawdzająca” przy wdrażaniu nowych wymagań, jak i dla przedsiębiorców - jako źródło informacji o przysługujących im nowych prawach i sposobach rozwiązywania problemów w relacjach handlowych z platformami. Udostępniono także film informacyjny.

Link do źródła.

 

Agata Kudelska

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network