17 grudnia 2020

Moja praca w turystyce – wzrost kompetencji pracowników sektora turystycznego

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania i adaptacyjności przedsiębiorstw sektora turystycznego poprzez wzrost kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Turystyce.

Projekt przewiduje wsparcie dla 710 właścicieli firm z sektora MŚP i ich pracowników poprzez dofinansowanie szkoleń i doradztwo w następujących obszarach tematycznych: 

  1. Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz. 2361)
  2. Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych

Wśród zaproponowanych szkoleń znalazły się takie tematy jak: „Praktyczne aspekty umów o usługi turystyczne, które zawierasz z klientami – sprawdź umowy, które Ty stosujesz”, „Stosowanie przepisów ustawy w praktyce – co powinieneś wiedzieć, aby uniknąć kłopotów”, „Klient nasz Pan – w praktyce stosowania przepisów ustawy, czyli czy zawsze klient ma rację?”. Przedsiębiorstwa z sektora turystycznego mogą także skorzystać z innych usług rozwojowych (szkolenia lub doradztwo), zgodnych z rekomendacjami Sektorowej Rady ds. Kompetencji, wybierając odpowiadającą potrzebom firmy ofertę z Bazy Usług Rozwojowych.

W ramach projektu 459 pracowników sektora turystyki podniesie swoje kompetencje, co zostanie potwierdzone wynikami testu wiedzy, a 180 osób (właścicieli firm) wdroży w przedsiębiorstwach dokumenty w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa zgodnie z RODO, co zostanie potwierdzone oświadczeniem o wdrożeniu.

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw
  • Nazwa projektu: Moja praca w turystyce – wzrost kompetencji pracowników sektora turystycznego
  • Nazwa beneficjenta: POLSKA IZBA TURYSTYKI
  • Wartość projektu: 2 035 559,91 zł
  • Wartość dofinansowania: 1 751 959,91 zł

Laptop
Stand w korytarzu

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 17.12.2020 15:25
Poprawiono: 13.05.2021 10:14
Modyfikujący: Sosnowska Luiza
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: