4 stycznia 2021

29 wniosków złożonych w 11 rundzie Wzoru na konkurencję

W jedenastej rundzie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. złożono 29 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 61 999 794,25 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

Opublikowano: 04.01.2021 13:18
Poprawiono: 04.01.2021 13:18
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: