8 lutego 2021

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia rundy VII w konkursie nr 1/2019 w poddziałaniu 1.1.2 PO PW Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej

Z uwagi na rekordową liczbę ponad 100 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach VII rundy konkursu nr 1/2019 w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej spodziewany termin rozstrzygnięcia tej rundy konkursu określony w Regulaminie konkursu ulegnie wydłużeniu. Wydłużenie nie powinno przekroczyć 30 dni. Lista rankingowa projektów zostanie opublikowana na stronie PARP niezwłocznie po rozstrzygnięciu rundy.

Opublikowano: 08.02.2021 14:55
Poprawiono: 08.02.2021 14:55
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: