22 lutego 2021

Nagranie z webinarium: „Wsparcie dla MŚP w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027 (COSME – Single Market Programme, InvestEU)”

Udostępnij

18 lutego 2021 roku odbyło się bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027. (COSME – Single Market Programme, InvestEU)”. Podczas webinarium omówiono:

Europejską Strategię Przemysłową:

 • transformację ekologiczną;
 • konkurencyjność na skalę światową;
 • transformację cyfrową.

Budżet Unii na lata 2021-2027:

 • Fundusz Odbudowy;
 • wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021 – 2027.

Wsparcie dla MŚP w obszarach:

 • transgranicznej wymiany handlowej;
 • doradztwa w zakresie prawa Unii, standardów, prawa własności intelektualnej;
 • doradztwa w zakresie innowacji;
 • dostępności do rynków pozaunijnych;
 • opinii MŚP na temat projektów legislacyjnych.

Single Market Programme:

 • Jednolity rynek – instrumenty wsparcia;
 • rozporządzenie rady i parlamentu europejskiego.

Webinarium poprowadziła Małgorzata Pitala z Komisji Europejskiej, z Dyrekcji Generalnej do spraw rynku wewnętrznego. W załączniku poniżej znajduje się prezentacja z materiałami wykorzystanymi podczas webinarium

Organizatorem wydarzenia była PARP w ramach działań Enterprise Europe Network.

 

Zobacz więcej podobnych artykułów