23 lipca 2021

Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu materiału opakowaniowego przeznaczonego do pakowania świeżo krojonych owoców i/lub warzyw

Projekt dotyczył opracowania tzw. oddychającego materiału kompozytowego, przeznaczonego do pakowania świeżych produktów roślinnych, w którego rezultacie powstało opakowanie w formie torebki zamykanej technologią zgrzewu termicznego.

Ograniczone zasoby przedsiębiorstwa skłoniły kadrę kierowniczą KB Folie Polska Sp. z o.o. do podjęcia decyzji o realizacji projektu we współpracy ze środowiskiem naukowym. Wybranej jednostce naukowej zlecona została usługa przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, a całokształt działań podzielono na cztery etapy.

W wyniku przeprowadzonych prac powstał materiał kompozytowy, charakteryzujący się przenikalnością tlenu na poziomie umożliwiającym odpowiednią wymianę gazową pomiędzy otoczeniem a opakowanym owocem/warzywem. Takie właściwości materiału opakowaniowego przyczyniają się do przedłużenia trwałości produktu. Beneficjent w swojej w ofercie kieruje wyrób do producentów świeżych, krojonych owoców i warzyw. Realizacja tego typu przedsięwzięcia podyktowana była wnioskami z analiz światowych, europejskich i krajowych trendów w zakresie preferencji konsumenckich. Żywność tzw. gotowa do spożycia (ready to eat) lub wygodna (convenience food), w tym warzywa lekko przetworzone, okazały się produktem coraz częściej poszukiwanym na rynkach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

W Polsce zainteresowanie taką żywnością również stale rośnie. Produkty tego rodzaju dostępne na rynku krajowym pochodzą z produkcji rodzimej, jak i z importu. Dzięki dotacji unijnej, współpracy ze środowiskiem naukowym oraz pracom B+R udało się firmie KB Folie Polska osiągnąć cel projektu, a co za tym idzie – pozycja Spółki na rynku wzrosła.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa działania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu materiału opakowaniowego przeznaczonego do pakowania świeżo krojonych owoców i/lub warzyw
  • Nazwa beneficjenta: KB FOLIE SP. Z O.O.
  • Wartość projektu: 491 016,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 339 320,00 zł
Maszyny
Sałata w folii

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 23.07.2021 07:47
Poprawiono: 23.07.2021 08:08
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: