10 września 2021

Rozwój eksportu poprzez promocję marki produktowej Lech Kostyszak Design na rynkach międzynarodowych

Lech Kostyszak Design jest producentem drewnianych wanien, umywalek i akcesoriów łazienkowych. To rodzinna firma, która oferuje produkty najwyższej jakości, wyszukane pod względem stylu.

W ramach niniejszego projektu firma wykorzystała dofinansowanie PARP w celu promocji własnej marki za granicą. W pierwszej kolejności zainwestowano w usługę szkoleniowo-doradczą, która umożliwiła beneficjentowi zdobycie wiedzy niezbędnej do efektywnej ekspansji zagranicznej. Dzięki uczestnictwie w szkoleniu pracownicy spółki nabyli umiejętności pozwalające na skuteczniejsze i bardziej efektywne prowadzenie rozmów biznesowych z potencjalnymi kontrahentami na targach zagranicznych. Firma Lech Kostyszak Design w ramach projektu zrealizowała misje targowe na terenie USA, Szwecji oraz Niemiec. Produkty spotkały się z dużym zainteresowaniem architektów, pośredników i klientów bezpośrednich. Dzięki współpracy z renomowanymi pracowniami z całego świata rozwinięta została sieć dystrybucji sektorze dóbr luksusowych.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
  • Nazwa projektu: Internacjonalizacja firmy Lech Kostyszak Design na rynkach USA, Włoch i Niemiec poprzez udział w zagranicznych targach meblarskich.
  • Nazwa beneficjenta: Lech Kostyszak Design
  • Wartość projektu: 745 128,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 633 358,80zł
stoisko targowe
stoisko targowe z wanna
stoisko targowe

Opublikowano: 10.09.2021 14:30
Poprawiono: 14.09.2021 07:44
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: joanna_chelchowska
Autor dokumentów: