26 października 2021 r.

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu wzięło udział w konferencji „Realizacja projektów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy finansowej 2021-2027 – wyzwania, nowe instrumenty, praktyczne aspekty realizacji”

Celem konferencji, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu było przybliżenie uczestnikom rozwiązań, narzędzi wdrażania oraz celów nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Wydarzenie miało za zadanie nakreślić praktyczne zagadnienia związane z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych oraz stworzenie platformy do wymiany doświadczeń ekspertów i praktyków, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządowych, jak i instytucji publicznych.

W pierwszym dniu konferencji, w bloku zatytułowanym „Przedsiębiorcy w projektach unijnych” Magdalena Hilszer, Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu przedstawiła działania realizowane przez Biuro w kontekście nowej perspektywy finansowej. Wydarzenie miało formę hybrydową – zdalną i stacjonarną  co umożliwiło dotarcie do szerokiego grona, ponad 200 odbiorców. Organizatorem konferencji była Wielkopolska Grupa Prawnicza, kancelaria specjalizująca się w obsłudze prawnej w zakresie zamówień publicznych, obsłudze podmiotów otrzymujących dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz windykacja należności. Współorganizatorem konferencji był Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, a partnerstwo nad wydarzeniem objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zdjęcie przedstawia niebieski slajd podpisany –„realizacja projektów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy finansowej 2021-2027”.  Po lewej stronie widać na białym tle napisy „obszary działania Biura Regionalnego PARP w Poznaniu: działania informacyjno-promocyjne; system wczesnego ostrzegania SWO; gospodarka obiegu zamkniętego GOZ” oraz przedstawia mapkę Polski, a po prawej stronie widać kobietę mówiącą do mikrofonu. Kobieta ubrana jest na granatowo – pod zdjęciem widać napis „Blok II Przedsiębiorcy w projektach unijnych”.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 26.10.2021 15:17
Poprawiono: 26.10.2021 13:17
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: