5 listopada 2021 r.

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu powołane do Rady Gospodarczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najważniejszych i najstarszych ośrodków akademickich w Polsce. Od 2019 jest jedną z dziesięciu polskich uczelni posiadających status uczelni badawczej.

Rada Gospodarcza powołana przez JMR prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską pełni rolę opiniodawczo-doradczą. Rada Gospodarcza ma na celu budowanie trwałych relacji między środowiskiem akademickim, a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zadaniami Rady Gospodarczej są w szczególności: identyfikacja obszarów współpracy Uczelni z otoczeniem, wspieranie Uczelni w zakresie oferty zgodnej z oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych, wspieranie organizacji praktyk w podmiotach gospodarczych, doradztwo i działanie na rzecz rozwoju naukowo-badawczego uczelni, organizowanie wspólnych konferencji, seminariów i wydarzeń tematycznych.

Obecna kadencja  Rady Gospodarczej potrwa do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Do Rady Gospodarczej 03 listopada 2021 powołano Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu, Magdalenę Hilszer. Zadania Biura poznańskiego PARP, mające na celu realizację programów rozwoju gospodarki w makroregionie, wspierające działalność innowacyjną oraz badawczą i rozwojową firm z sektora MŚP, wpisują się w działania Rady Gospodarczej UAM.

Na zdjęciu widać 3 elegancko ubrane osoby. Dwie kobiety stoją na przeciw siebie, jedna z nich podaje drugiej teczkę z nominacją. Za nimi stoi mężczyzna z teczką. W tle widoczny jest gabinet Rektora UAM w Poznaniu z obrazami rektorów i kolorowe witraże.

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 05.11.2021 16:46
Poprawiono: 09.11.2021 11:23
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: