3 grudnia 2021

Oświadczenie PARP w sprawie administrowania Bazą Usług Rozwojowych (BUR) – w odpowiedzi na publikacje medialne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest administratorem Bazy Usług Rozwojowych (BUR), systemu informatycznego, który umożliwia usługodawcom (firmom szkoleniowym i doradczym) prezentację swojej oferty, a użytkownikom skorzystanie z usług rozwojowych, które pomagają rozwinąć ich kompetencje i kwalifikacje.

Dysponentami środków publicznych na dofinansowanie usług szkoleniowo-doradczych jest kilkudziesięciu regionalnych operatorów wybranych przez urzędy marszałkowskie oraz kilku wybranych przez PARP. To operatorzy prowadzą rekrutację do projektu, podpisują z przedsiębiorcami umowy wsparcia, odpowiadają za kwalifikowalność wydatków oraz dokonują monitoringu i rozliczeń usług na podstawie określonej przez nich dokumentacji.

Wybór oferty oraz dostawcy tej oferty w Bazie Usług Rozwojowych zawsze należy do przedsiębiorcy, który chce z niej skorzystać i to on samodzielnie dokonuje zapisu na konkretną usługę.

PARP nie kieruje firm na szkolenia. Ani PARP ani operatorzy nie wskazują przedsiębiorcom z jakich usługodawców mogą skorzystać. Podmiotowy System Finansowania oparty jest na założeniu, że to przedsiębiorca, znający swoje potrzeby rozwojowe, samodzielnie wybiera usługi spośród tych opublikowanych w BUR.

Aby świadczyć usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania ze środków publicznych usługodawcy muszą przejść proces weryfikacji, która ma charakter techniczny i polega na sprawdzeniu przez PARP zgodności z warunkami uzyskania wpisu uregulowanymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe Dz.U. 2017 poz. 1678.

Pliki do pobrania


Opublikowano: 03.12.2021 14:16
Poprawiono: 03.12.2021 15:44
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: