5 stycznia 2022 r.

Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia się, czyli jak oferować profesjonalne usługi zdalne

Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia się został przygotowany przez ekspertów Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych we współpracy z PARP. Jego celem jest  propagowanie najlepszych praktyk dotyczących zdalnych usług rozwojowych, a efektem dostarczenie profesjonalnej, spełniającej założone cele usługi szkoleniowej i doradczej, odpowiadającej na konkretne potrzeby i oczekiwania osób uczących się.  

W związku z pandemią, na rynku szkoleniowym pojawiła się potrzeba poszerzenia kompetencji potrzebnych do realizowania wysokiej jakości usług zdalnych. Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia się przedstawia najważniejsze kompetencje potrzebne do profesjonalnego tworzenia i dostarczania usług świadczonych zdalnie oraz wybrane, profesjonalne praktyki rynkowe. Pokazuje, w jaki sposób skutecznie zaprojektować, przygotować i udostępniać takie usługi. Zawiera opis procesu realizacji usług wraz z jego głównymi elementami, tj. analizą, projektowaniem, tworzeniem, implementacją i ewaluacją. Przedstawiono w nim wymagania techniczne i aspekty prawne zdalnego nauczania oraz najpopularniejsze metody, formy i narzędzia stosowane w usługach zdalnych.

Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia się to narzędzie przygotowane przede wszystkim dla dostawców usług – firm szkoleniowych i doradczych, przydatne w ich codziennej pracy. Skorzysta na nim także klient usług rozwojowych, który otrzyma kompendium wiedzy z informacjami, czego może oczekiwać od usługi realizowanej w formule zdalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym Zbiorem.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 05.01.2022 11:22
Poprawiono: 11.01.2022 14:35
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: