Pomiń nawigację

Akademia HR - oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania:

Dofinansowanie wsparcia mikro (bez osób samozatrudnionych), małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie dostosowania firmy do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy.

 • luty 2024

  Ogłoszenie konkursu

 • 25 marca 2024

  Start składania wniosków

 • 30 listopada 2026

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Przedsiębiorcy / pracownicy przedsiębiorstw

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel działania

Celem konkursu Akademia HR jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych-, średnich lub dużych przedsiębiorców w obszarze HR w związku ze zmianami demograficznymi i zmianami zachodzącymi na rynku pracy.

W ramach konkursu „Akademia HR” wypracowano dwa narzędzia, które pozwolą przedsiębiorcy na określenie sugerowanych potrzeb rozwojowych w obszarze HR oraz umożliwią mu wybór oferty szkoleniowo-doradczej odpowiadającej na te potrzeby:

 1. Autodiagnoza – interaktywny kwestionariusz do wypełnienia przez przedsiębiorcę, służący do oszacowania potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji z obszaru polityki personalnej, niezbędnych do dalszego rozwoju firmy w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. WAŻNE: Raport z autodiagnozy generowany po wypełnieniu kwestionariusza jest wymagany przez Operatora na etapie rekrutacji do projektu;
 1. Opis kompetencji w obszarze HR – dokument stanowiący podstawę wyboru usług rozwojowych. Opis kompetencji może podlegać okresowej aktualizacji.
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro (bez osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników), mali, średni i duzi przedsiębiorcy:

 • planujący przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym właścicieli, kadrę HR, kadrę menadżerską, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze,
 • spełniający warunki uzyskania pomocy de minimis,
 • gotowi do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia
 • posiadający Raport z przeprowadzonej autodiagnozy potrzeb w zakresie kompetencji z obszaru HR. 

Dofinansowanie

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie

Na usługi szkoleniowe i doradcze z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym:

 • właścicieli,
 • kadrę HR,
 • kadrę menadżerską,
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo), z których może skorzystać przedsiębiorca, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z autodiagnozy oraz mieszczą się w Opisie kompetencji kadr w obszarze HR.

Ile możesz otrzymać?

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorca na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od założeń przyjętych przez danego Operatora.

Wsparcie wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Ścieżka wsparcia

Autodiagnoza kompetencji HR (Zdiagnozuj potrzeby i wygeneruj raport) Rekrutacja (Zgłoś się do wybranego Operatora z wymaganymi dokumentami) Wybór usług na podstawie raportu z autodiagnozy (wybierz z BUR potrzebne usługi rozwojowe) Szkolenia/
doradztwo w BUR (skieruj na usługi wybranych pracowników)

Znajdź Operatora

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie. Otwarcie I rundy rekrutacji dla przedsiębiorców: marzec/kwiecień 2024

Akademia HR - oferta dla przedsiębiorców

Start:

25.03.2024

Zakończenie:

30.11.2026

Dokumenty

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować