Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Zobacz etap 1: Platformy Startowe

Nabór został zakończony

Ogłoszenie nowego konkursu: czerwiec 2019

Cel finansowania: Opłacenie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów.

 
 
 
 
 

Ogłoszenie konkursu

29 kwietnia 2016

 
 
 
 
 

Start składania wniosków

22 czerwca 2016

 
 
 

Koniec przyjmowania wniosków

21 lipca 2017

 • Maksymalne dofinansowanie

  800 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska Wschodnia

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  Mikro i małe przedsiębiorstwa

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych, chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego

 • wynagrodzenie pracy personelu zarządzającego, personelu wsparcia oraz zespołu projektu

 • zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • pozytywnie zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach Platform startowych, utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy i otrzymały pozytywną rekomendację animatora platformy

 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej

 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji

 • nie dokonali podziału zysków

 • nie zostali utworzeni w wyniku 

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

800 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie pilotażowym wyniosła 70 600 000 zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Ogłoszenie nowego konkursu: czerwiec 2019

Dokumenty

FAQ

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Start In Poland

Poradnik

Start In Poland

Zobacz
Polska Wschodnia na start!

Poradnik

Polska Wschodnia na start!

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


Wyniki i archiwum

Listy projektów - etap VIII
Konsultacje społeczne (2016 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 1.1.2 PO PW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Uwagi można zgłaszać w terminie od 4 do 10 kwietnia 2016 r. do godz. 16.30.