Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP

Cel finansowania: Sfinansowanie inwestycji w rozwój produktów sieciowych, oferowanych przez konsorcja minimum 3 mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw

 
 
 
 
 

Ogłoszenie konkursu

1 października 2018

 
 
 
 
 

Start składania wniosków

8 listopada 2018

 
 
 

Koniec przyjmowania wniosków

24 stycznia 2019

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  7 000 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 30%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska Wschodnia

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska Wschodnia

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP jest sfinansowanie inwestycji w rozwój produktów sieciowych, oferowanych pod wspólną marką przez konsorcja minimum 3 mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty obejmujące łącznie:

 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych

 • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych

 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktuDofinansowaniu podlegają projekty tworzące i rozwijające innowacyjne produkty sieciowe w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu):

 • realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz

 • dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów sieciowych.

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Konsorcja mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw:

 • składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców

 • z pomysłem na wspólny, innowacyjny produkt sieciowy

Czym jest produkt sieciowy?

Produkt sieciowy to gotowa oferta przygotowana przez konsorcjum. Taka oferta posiada wspólną markę, obejmującą atrakcje, miejsca, obiekty. Produkt sieciowy może być różny – jeden lub wiele produktów w kilku wariantach: zestaw produktów i usług, zestaw usług, etc.

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Mikro i Małe przedsiębiorstwa:

premia +20%

Średnie przedsiębiorstwa:

premia +10%

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:

wg Mapy pomocy regionalnej

Przykład

Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania.

Sposób obliczenia:
premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20 % + lokalizacja projektu: 50%

Procentowy udział dofinansowania wg Mapy pomocy regionalnej

mapa pomocy regionalnej

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie to 300 000 000 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych musi wynosić minimum 7 mln zł

Katalog kosztów kwalifikowanych znajdziesz w Regulaminie konkursu
UWAGA: VAT nie jest kosztem kwalifikowanym!

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Terminy zgłoszeń

Start:

8.11.2018

Zakończenie:

24.01.2019

Dokumenty

Start w konkursie
Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

FAQ

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Kto ocenia zgłoszenia do konkursów?

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Oceny Projektów, której skład znajdziesz w dokumencie poniżej.

Kto już otrzymał dofinansowanie?

Lista beneficjentów znajduje się na dole strony w Wynikach i archiwum.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi i zasadami udzielania dofinansowania

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego (lista dokumentów).

Ocena projektu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków).

Podpisz umowę

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Benchmarking klastrów w Polsce 2018

Raport

Benchmarking klastrów w Polsce 2018

Zobacz
Zamówienia publiczne po nowemu - poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Poradnik

Zamówienia publiczne po nowemu - poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Zobacz
Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych – praktyczny przewodnik

Poradnik

Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych – praktyczny przewodnik

Zobacz

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


Wyniki i archiwum

Ogłoszenie o konkursie (2017 r.)
Ogłoszenie o konkursie (II 2016 r.)

Dokument

Ogłoszenie o konkursie (2016 r.)

Dokument

Konsultacje społecze (2016 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 1.3.2 PO PW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Uwagi można zgłaszać w terminie od 05 do 17 stycznia 2016 r., w ostatnim dniu do godz. 24.00. Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza.