Komunikaty

28.01.2021

Pilotaż GovTech inno_LAB – nabór wniosków przedłużony do 25 lutego 2021 r.

Informujemy, że nabór wniosków w ramach poddziałania 2.4.1 POIR Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB został przedłużony do 25 lutego 2021 r. 

Zmieniony Regulamin naboru pozwala na skrócenie terminu naboru wniosków o powierzenie grantu, jeśli łączna kwota grantów w ramach złożonych wniosków przekroczy 300% kwoty środków przeznaczonych na powierzenie grantów w naborze. Dodatkowo dokumentacja naboru została zaktualizowana poprzez uwzględnienie definicji pojęcia „dialogu technicznego” odnoszącej się do treści obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019).

Wprowadzone zmiany obowiązują od 28 stycznia 2021 r.