Komunikaty

01.06.2021

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia naboru GovTech Inno_LAB

Informujemy, że spodziewany termin rozstrzygnięcia naboru GovTech Inno_LAB w ramach poddziałania 2.4.1 PO IR Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB określony w Regulaminie naboru ulegnie wydłużeniu. Wydłużenie nie powinno przekroczyć 14 dni.

Lista rankingowa projektów zostanie opublikowana na stronie PARP niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.