Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

20 grudzień 2018

Ochrona danych osobowych. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych wymaga zrozumienia najważniejszych pojęć – definicji z tego obszaru. Na wstępie warto zaznaczyć, że RODO1[nbsp]jest kolejnym k...

20 grudzień 2018

Jak wdrożyć RODO w małej lub średniej firmie

Wejście w życie przepisów RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) zbliża się wielkimi krokami. Warto jeszcze raz przeanalizować czy w swojej firmie na pewno dochowaliśmy wszelkiej staranności w przy...

20 grudzień 2018

Podyplomowe Studia MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość. Szkoła Główna Handlowa

Podyplomowe Studia MSP[nbsp]– Finanse, Podatki, Rachunkowość[nbsp]przeznaczone są dla osób prowadzących działalność gospodarczą, biur specjalizujących się w obsłudze rachunkowo-podatkowej MSP, osób chc...

16 marzec 2018

Rola podpisu elektronicznego w rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. Nowe technologie i nowe wyzwania

Postępujący rozwój technologiczny, a przede wszystkim cyfryzacja kolejnych dziedzin życia wpływają niezaprzeczalnie na przemiany społeczne i gospodarcze wszystkich państw, bez względu na stopień ich rozwoju ...

07 marzec 2018

Audyt innowacyjności metodą IMP3rove oraz Innovation Health Check

Ośrodki Enterprise Europe Network na terenie Polski świadczą bezpłatne usługi audytu innowacyjności opartego na metodologii Innovation Health Check lub IMP3rove mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w rama...

06 luty 2018

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. Weź udział w programie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 6 lat wdraża program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. Jest to transgraniczny program wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwo...

31 styczeń 2018

Istotne zmiany w podatkach dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.Implementacja dyrektywy ATAD – dalsze uszczelnianie systemu podatkowego

27 listopada 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy...

23 styczeń 2018

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy. Sposób na ochronę towarów o krótkiej żywotności rynkowej

Z przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości raportu zatytułowanego „Diagnoza stanu designu w Polsce – ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie designu” (2015) wynika, że wzorni...

09 listopad 2017

e-Składka – proste płatności do ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku p...

22 luty 2017

Kompetencje cyfrowe pracowników MŚP. Polska na tle Unii Europejskiej

Wraz z postępem technologicznym przedsiębiorstwa Unii Europejskiej coraz częściej sięgają po technologie cyfrowe w celu usprawniania procedur i efektywniejszego zarządzania oraz zwiększenia zysków1. ...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok