Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

20 grudzień 2018

242 firmy z 30 krajów z dofinansowaniem w ramach Instrumentu MŚP

242 małe i średnie przedsiębiorstwa z 30 krajów wybrała w ostatniej rundzie Komisja Europejska do finansowania w ramach I Fazy Instrumentu MŚP. [nbsp]Są wśród nich trzy firmy z Polski. Laureaci otrzymają ł...

20 grudzień 2018

Zmiany w przepisach dotyczących dochodzenia wierzytelności. Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r.

Zatory płatnicze są nadal głównym problemem występującym w obrocie gospodarczym. Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa to podstawowy czynnik jego prawidłowego funkcjonowania. Wystarczy, że tylko...

20 grudzień 2018

Zmiany w systemie zachęt inwestycyjnych. Nowe zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji

Trwają prace legislacyjne nad przepisami ustanawiającymi nowe zasady wspierania inwestycji, które docelowo mają zastąpić dotychczasowy, funkcjonujący od 20 lat, schemat wsparcia w ramach instrumentu specjalnych...

20 grudzień 2018

Zmiany na rynku ubezpieczeniowym. Znaczenie dla przedsiębiorców

Zamiarem autora niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń, gdyż będą one miały duże znaczenie dla przedsiębiorców – klientów zakładów oferujących...

20 grudzień 2018

Finansowanie sektora funduszy kapitałowych VC/PE w Polsce

Polski rynek VC/PE w tym roku skończył 25 lat, jeżeli za cezurę graniczną uznamy pierwszą inwestycję Polsko Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości dokonaną w lutym 1991 roku. Datę tą należy uznać za...

20 grudzień 2018

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej MŚP. Pomoc krajowa i unijna

Impulsem do podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw są nowe możliwości finansowania działalności w sektorze badawczo-rozwojowym. Skuteczne konkurowanie na rynku globalnym jest bowiem w coraz większ...

20 grudzień 2018

Wsparcie UE to nie tylko dotacje. Skąd środki na rozwój firmy?

Wsparcie finansowe dla małych i średnich firm ze środków Unii Europejskiej to nie tylko dotacje. Firmy mogą skorzystać np. z instrumentów finansowych, głównie pożyczek i poręczeń, często na preferencyjnyc...

20 grudzień 2018

Polski Produkt Przyszłości z grantem od PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają przedsiębiorców do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu[nbsp]Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 10...

20 grudzień 2018

Podyplomowe Studia MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość. Szkoła Główna Handlowa

Podyplomowe Studia MSP[nbsp]– Finanse, Podatki, Rachunkowość[nbsp]przeznaczone są dla osób prowadzących działalność gospodarczą, biur specjalizujących się w obsłudze rachunkowo-podatkowej MSP, osób chc...

05 marzec 2018

Spory dotyczące podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa w sprawie mechanizmów ich rozstrzygania

Komisja Europejska 25 października 2016 r. przedstawiła projekt dyrektywy Rady w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (COM(2016) 686 final). Podstawą...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok